De moeders van Sebrenica zijn een symbool van vrouwen die moedig tot in het hart van het vredesproces zijn doorgedrongen. Over de hele wereld zijn er vrouwen die enkel als slachtoffer van een conflict of fragile state worden beschouwd, maar zelden worden ze als deel van de oplossing gezien. Vrouwen maken de helft van de bevolking uit, en toch zitten ze nog steeds zelden rond de tafel tijdens politieke onderhandelingen en vredesprocessen. Hun aandeel is echter wel evenredig in het overeind houden van belangrijke fundamenten van de maatschappij en het lijmen van de brokken.

Esperas wil het perspectief van de vrouw in een conflictgebied meer forum en bereik geven. Via een netwerk van partners met banden met vrouwen in verschillende conflictregio’s willen we individuele of verenigde burgers de weg naar hun stem helpen vinden. We zijn contactpunt voor de pers en treden proactief op om actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in conflict aan te grijpen om een andere stem te laten klinken in de verslaggeving en het publiek debat.

Esperas is de megafoon van vrouwen die wereldwijd werken aan vrede en verzoening.

Esperas zal verbinden, informeren, sensibiliseren en activeren om nationaal en internationaal meer vrouwen aan vredesonderhandelingen te laten deelnemen. 

Esperas (esperanto voor hoop) is een samenwerkingsverband tussen Moeders voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter. De drie partners nemen de lead in de oprichting van een gebundeld communicatienetwerk waarbij we de contacten van verschillende vierdepijlers en individuen openstellen aan een breed publiek.

Wil je zelf of met je organisatie meebouwen aan dit project? Neem dan zeker contact op met ons via dit contactformulier. 

Stuur een mailtje naar info@esperas.be of via de partnerorganisaties Mama Kivu, Moeders voor Vrede of Make Mothers Matter