DOe MEE

Esperas is een samenwerking getrokken door Moeders voor Vrede, Mama Kivu en Make Mothers Matter. Drie verschillende organisaties, met elk een eigen missie, maar die wel allen eenzelfde visie delen.

Esperas is de megafoon van vrouwen die wereldwijd werken aan verzoening en vrede.

Esperas zal verbinden, informeren, sensibiliseren en activeren om uiteindelijk meer vrouwen te laten deelnemen aan nationale en internationale vredesprocessen.

Graag verwelkomt Esperas nieuwe organisaties die samen met ons, vrouwen als actor van duurzame vrede in de schijnwerpers wil zetten, die samen met ons willen werken aan een betere toekomst voor vrouwen in conflictgebieden.

Onder de noemer Esperas willen we onderzoeken tot welke voordelen meer samenwerking tussen kleine organisaties kan leiden. Denk daarbij aan faciliterend werken voor gelijkgestemde organisaties, slagkrachtigere sensibiliseringsacties… In de hoop dat een bundeling van de krachten deuren kan openen, die tot vandaag gesloten bleven.

Volgende organisaties hebben reeds interesse getoond om deel te maken van het Esperas netwerk:

  • Mamas for Africa
  • Let Iranian Women Enter Their Stadiums
  • Zuster Jeanne Devos


Wens je als organisatie ook deel uit te maken van Esperas, vul dan onderstaande vragenlijst in en werk samen met Esperas aan een betere toekomst voor vrouwen in conflictgebieden.